top of page
Villkor

Välkommen till Scandic-coating.com. Genom att gå in på denna webbplats accepterar du och godkänner följande användarvillkor. Dessa användarvillkor kan ändras från tid till annan. Genom att fortsätta att vara kvar på och använda den här webbplatsen efter att vi publicerat sådana ändringar accepterar du användarvillkoren som ändrade. Vi kan ändra, begränsa tillgången till, avbryta eller avbryta choicehotels.com eller någon del av denna webbplats när som helst utan föregående meddelande.

 

Integritet

Vi samlar in information om besökarna på denna webbplats. Insamlingen av denna information styrs av vår integritets- och säkerhetspolicy.

 

Servicemärken och varumärken

Vi vill aldrig att konsumenterna ska förvirras om tjänsterna erbjuds av oss eller andra parter. Vi skyddar därför kraftfullt våra immateriella rättigheter och förbjuder andra parter från att använda våra servicemärken, varumärken och handelsnamn utan tillstånd. Vi äger servicemärket Scandic Coating. Du får inte (varken direkt eller indirekt) använda, kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, posta, överföra, distribuera, registrera, försöka registrera eller ändra detta märke eller något annat märke som är förvirrande liknar detta märke eller något annat märke som visas på denna webbplats utan vårt skriftliga medgivande. Detta förbud mot användning av märken inkluderar, utan begränsning, användning som metataggar, i domännamn och på andra webbplatser. Om du stöter på någon användning av våra märken som verkar vara obehörig, vänligen meddela oss genom att klicka här.

 

Upphovsrätt

Vårt (a) webbplatsinnehåll, inklusive men inte begränsat till text, grafik, logotyper, knappikoner, bilder, ljud / videoklipp, digitala nedladdningar, datakompileringar, programvara som används för att driva webbplatsen och alla sammanställningar av något av ovanstående, och (b) mjukvara som är tillgänglig för nedladdning på denna webbplats, är vår egendom eller egendom till våra innehållsleverantörer och leverantörer och är skyddad av Sverige och internationella upphovsrättslagar. Du får använda webbplatsens innehåll och nedladdningsbar programvara endast som resurser för dina resebehov och inte för annan användning (direkt eller indirekt). Förbjudna användningar inkluderar men är inte begränsade till att visa, distribuera, modifiera, reproducera, publicera, dekompilera eller överföra något innehåll på denna webbplats eller den programvara som är tillgänglig för nedladdning på denna webbplats på något sätt utan skriftligt tillstånd från oss.

 

länkar

All länk till denna webbplats måste godkännas av oss i förväg.

Denna webbplats kan innehålla länkar till webbplatser som ägs eller drivs av andra parter. Sådana länkar tillhandahålls endast för din bekvämlighet. VI KONTROLLERAR INTE OCH ÄR INTE ANSVARAR FÖR INNEHÅLLS- OCH PRIVACY-POLITIKERNA, PÅ ELLER SÄKERHETEN TILL SÅLIGA SITER. VI ANSÄTTER SÄRSKILT ANSVAR FÖR ANSVAR OM LIKA SITER INTRYCKAR VARJE TREDJEPARTS INTELLEKTUELLA EGENSKAPSRÄTTIGHETER; ÄR INAKTURA, FÖLJANDE ELLER MISKLIGA; ÄR INTE FÖRFARANDE ELLER PASSAR FÖR EN SÄRSKILT SYFTE; LÄGGA INTE OM BEHANDLIG SÄKERHET OCH PRIVACY; INNEHÅLLA VIRUSER ELLER ANDRA PUNKTER AV DESTRUKTIV NATUR; ELLER ÄR LIBELOUS ELLER DEFAMATORI. VI FÖRESKRAR INTE INNEHÅLLET ELLER NÅGONSPRODUKTER ELLER TJÄNSTER TILLGÄNGLIGA, PÅ Lika platser. OM DU INSTÄLLAR EN LÄNKT TILL LIKA SITER, GÖR DU SÅ PÅ DIN EGNA RISK OCH UTAN VÅRT TILLÄMPNING.

 

Webbplatsåtkomst och användning

Du får inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, återförsälja eller på annat sätt utnyttja innehållet på denna webbplats för kommersiellt bruk såvida vi inte ger dig skriftligt tillstånd innan detta. Vi kan vägra service, avsluta åtkomst och / eller avbryta transaktioner efter eget gottfinnande.

Du samtycker till att du inte kommer att använda någon enhet, programvara eller annan instrumentering för att störa eller försöka störa funktionen på vår webbplats och att du inte kommer att vidta några åtgärder som medför en orimlig eller oproportionerligt stor belastning på vår infrastruktur. Dessutom samtycker du till att du inte kommer att använda någon robot, spindel, andra automatiska enheter eller manuell process för att övervaka eller kopiera våra webbsidor eller innehållet som finns här, utan det uttryckliga medgivandet från oss (sådant samtycke anses givet som standard sökmotorteknik som används av internetsökningssidor för att rikta Internetanvändare till denna webbplats).

Du är ansvarig för innehållet i dina inlagor och du tillåter oss att använda det innehållet på sätt som överensstämmer med vår integritets- och säkerhetspolicy. Du får inte publicera eller överföra någon olaglig, ärekränkande, profan eller liknande material till denna webbplats och du får inte ändra eller förkorta någon funktion på webbplatsen.

 

Ansvarsbegränsning

Du förstår uttryckligen och håller med om att vi inte ska vara ansvariga för något förlust eller skada (DIREKT, INDIREKT, PUNITIV, AKTUELL, FÖRSIKTIG, HÄNDELIG, SÄRSKILD, UNDANTAG ELLER ANNAN) RESULTAT FRÅN TILLGÅNG TILL ELLER ANVÄNDNING AV ELLER INABILITET TILLGÄNG, ELLER FÖRVALTNING AV, ELLER FUNKTION AV DENNA WEBBPLATS, ELLER RESULTAT FÖR ALLA FEL ELLER UTLÄGGNINGAR I INNEHÅLLET AV DENNA WEBBPLATSEN, Oavsett grundläggande på vilket ansvar är säkrade, även om vi har meddelats om möjligheten att ha förlorat SKADA.

 

Friskrivning av garantier

VI GÖR INGEN GARANTI ATT DENNA WEBBPLATSEN UPPFYLLER DIN KRAV ELLER ATT DET VARA OINTERRUPTT, TIDLIGT, SÄKER ELLER FELFRI; VI GÖR INGEN GARANTI FÖR RESULTATEN SOM KAN FÅR FÖR ATT ANVÄNDAS AV DENNA WEBBPLATS ELLER SOM FÖR NÄKOMHET ELLER PÅLITELIGHET AV ALLA UPPLYSNINGAR FÖR ATT FÅR DENNA WEBBPLATS. Du förstår och håller med om att något innehåll eller programvara som laddas ner eller på annat sätt har åstadkommits genom att använda denna webbplats görs på din egna risk och att du kommer att vara ensamansvarig för något skada som görs till ditt datorsystem eller förlust av data från data SÅLT INNEHÅLL.

Om inte annat uttryckligen anges, tillhandahåller vi denna webbplatsinnehåll "SOM ÄR" OCH UTAN GARANTIER AV NÅGON SIN, ELLER UTTRYCKLIGA ELLER IMPLISERADE, UNDANFÖR ATT EVENTUELLA GARANTIER IMPLICERADE AV LAGET INTE KAN VARAS GODT. DE AVGÅNDA GARANTIERNA, I GÄLLANDE TILLGÄNGD AV LAG, INKLUDERA MEN INTE BEGRÄNSAS TILL DE IMPLICERADE GARANTIERNA FÖR SÄLJBARHET, INNINFRING AV INTELLEKTUELL EGENSKAP, OCH FITNESS FÖR EN SÄRSKILT SYFTE. Under inga omständigheter ska VI ELLER VÅRA FRANCHISEES ELLER NÄRSTÅENDE ANSVAR SKAFFAS FÖR NÅGONA SKADOR VAD INGEN (INKLUDERANDE, UTAN BEGRÄNSNING, SKADOR FÖR Förlust av lönsamhet, INREDNING AV ELLER ANVÄNDNING ELLER ANVÄNDANDE) ELLER LADDA ned PROGRAMVARA PÅ DENNA WEBBPLATS, Även om vi har blivit tillkännagivna om möjliga skador.

 

Skadeersättning

Du samtycker på din bekostnad att ersätta, försvara och hålla oss såväl som våra tjänstemän, styrelseledamöter, anställda, agenter, dotterbolag, distributörer, franchisetagare och licenstagare som är ofarliga från och mot alla domar, förluster, brister, skador, skulder, kostnader och utgifter (inklusive rimliga advokaters avgifter och utgifter) som uppkommer i samband med eller som uppstår från något krav, krav, kostym, handling eller förfarande som uppstår till följd av ditt brott mot dessa användarvillkor eller i samband med din användning av denna webbplats eller någon produkt eller tjänst relaterad till denna webbplats.

 

Gällande lag

Vi skapar och kontrollerar denna webbplats i Malmö-Sverige. Följaktligen ska alla kontroverser eller anspråk som uppstår till följd av eller hänför sig till dessa användarvillkor eller som hänför sig till användningen av denna webbplats och materialet på denna webbplats lösas vid en Maryland-domstol. Du samtycker till att oberoende av lag eller motsatt lag måste alla anspråk eller talan orsakas av eller hänföras till dessa användarvillkor vara inlagda inom ett (1) år efter det att en sådan ansökan eller talan uppstår eller detta krav eller åtgärdsorsak kommer att förhindras för evigt.

 

Upphävande / ogiltighet

Avstående från någon av parternas överträdelse eller rättigheter enligt dessa användarvillkor kommer inte att utgöra ett avstående från efterföljande överträdelser eller rättigheter. Om någon bestämmelse i dessa användarvillkor visar sig vara ogiltig eller inte kan verkställas av en domstol med behörig jurisdiktion, ska sådan bestämmelse avskiljas från resten av dessa användarvillkor, som annars kommer att förbli i full kraft och verkan.

Förbehåll av rättigheter

Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas dig här förbehålls oss.

 

översättningar

Som en service till våra kunder gör vi dessa användarvillkor tillgängliga på flera olika språk. Vid eventuella avvikelser mellan de olika översättningarna av dessa användarvillkor är den engelska versionen av användarvillkoren den auktoritativa versionen

bottom of page