top of page

Fybacore-paneler

GRP Sandwich Paneler
  • GRPFybacore-paneler tillverkas genom att pressa Fybatex GRP på en rad kärnmaterial för att producera en attraktiv, men ändå funktionell, beklädnad / infyllningslösning för ett brett utbud av nybyggnation och renovering.

  • Paneler är skräddarsydda för att passa individuella kundkrav, och kombinationer av tjocklek, färg och ytstruktur kan integreras för att ge ett brett urval av designkonfigurationer.

Dokumentets L / U-värden

U-värdet mäter hastigheten med vilken värme går förlorad genom ett material. Ju lägre U-värde, desto lägre mängd värme förlorad och desto lägre energimängd.

 

U-värden kommer alltid att bero på det valda kärnmaterialet, men FYBACORE-paneler kan tillverkas så att de passar dokument L-specifikationer, som kräver ett värde lägre än eller lika med 0,35 W / m2K.

 

Brandprestanda

På grund av det omfattande urvalet av tillgängliga panel- och kärnmaterial kan produkter tillverkas för att passa individuella kundkrav. Då det finns risk för brand rekommenderas klass I / O BS 476-system starkt, medan våra GRPH fenoliska laminat och skum ger det ultimata skyddet mot brand, rök och giftiga utsläpp. (Se separat GRPhenclad datablad).

 

Kärnmaterial

  • Frigolit

  • Polyuretanskum

  • Plywood

  • Fenolskum

  • Dörrämnen

core.jpg
Drawing.jpg

Edge detail

bottom of page